Back to the list
Namn:Peter Edman
Segelnummer:289
Båtnamn:Bönan Emma
Båtmodell:S30
Deltar i:Tävlingsklass
SRS tal som används:0.981
Jag vill delta i:Alla seglingar
Klubb:Abk
Date:2019-06-29